2019-1-SK01-KA107-060126

V  roku 2019 v rámci programu Erasmus + pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová aktivita 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov získala SPU grant na v poradí piaty projekt Medzinárodná kreditová mobilita (KA107). Projekt sa realizuje od 1.8.2019 do 31.7.2021 a pridelený grant vo výške 244 140 EUR bude využitý na podporu 43 prichádzajúcich a 37 odchádzajúcich mobilít. SPU v rámci tohto projektu rozvinie spoluprácu s univerzitami z Albánska, Azerbajdžanu, Číny, Indie, Japonska, Juhoafrickej republika, Kostariky, Kuby, Moldavska, Mongolska, Namíbie, Palestíny (2), Peru a Uzbekistanu. Do konca marca 2020 sa plánujú pripraviť Medzi inštitucionálne zmluvy a následne ich spolu s ďalšími zmluvnými dokumentmi súvisiacimi s projektom posunúť na podpis partnerským inštitúciám. V letnom semestri 2019/2020 sa zrealizujú výbery prichádzajúcich aj odchádzajúcich účastníkov mobilít a uzatvoria sa Zmluvy o štúdiu/mobilite. Prvé mobility sa plánujú realizovať v júli 2020. Zoznam podpísaných Medzi inštitucionálnych zmlúv je k dispozícii TU.