Očakávame nový Pracovný program na roky 2018 - 2020
 
Európska komisia v marci 2017 zverejnila návrhy rámcov pracovných programov pre všetky oblasti Horizontu 2020 na roky 2018-20. Poznáme ich pod názvom “scoping papers” a nájdeme v nich definície tém, ktoré by mali získať financovanie v rokoch 2018-2020. Témy nie sú konečné, budú rozpracované a zverejnené v schválených pracovných programoch na roky 2018-2020.
 
Scoping paper na stiahnutie:
 
Scoping papers pre všetky oblasti sú dostupné na stránke Európskej komisie, v časti Next Work Programme.
 
 
Definitívne výzvy nového pracovného programu pre roky 2018-2020 budú zverejnené v septembri/októbri 2017.