Vydavateľstvo SPU a predajňa odbornej literatúry

Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je celoškolským pracoviskom SPU. Portfólio vydavateľstva predstavujú rôzne tituly knižných publikácií, najmä vysokoškolských učebníc, vedeckých monografií, účelových publikácií, skrípt, zborníkov, vedeckých časopisov v printovej aj elektronickej podobe.

Vydavateľstvo spája výhody prepojenia vydavateľskej a polygrafickej činnosti nielen pre našu univerzitu, jej pracoviská, zamestnancov, študentov, ale aj pre externých zákazníkov. Reťazec činnosti zabezpečovaný Vydavateľstvom SPU je úplný – od redakčného a DTP spracovania cez tlač a knihárske spracovanie, až po distribúciu a predaj publikácií.

Jeho súčasťou je Predajňa odbornej literatúry, umiestnená v pavilóne CH a e-shop. Okrem publikácií má v ponuke aj reklamné predmety s logom univerzity

Ďalšie služby, ktoré Vydavateľstvo ponúka sú:  kopírovanie, skenovanie, tlač materiálov, zviazanie záverečných prác, tlač plagátov, oznámení, vizitiek...

 

Otváracie hodiny:

Predajňa odbornej literatúry, pavilón CH
pondelok – piatok 8.00 – 15.00 hod.

Vydavateľstvo, suterén pavilónu CH
pondelok – piatok 7.30 – 16.30 hod.

 

Webová stránka Vydavateľstva SPU a e-shopu: https://vydavatelstvo.uniag.sk/