Poradenstvo pre študentov

 

Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre (adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Kontakt: PhDr. Miroslav Poláček, tel.: 037 6414895, mail.: miroslav.polacek@uniag.sk.

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami