Poradenstvo pre študentov a uchádzačov o štúdium

 

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre (adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Kontakt: Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., tel.: 037 6414898, mail.: jana.rybanska@uniag.sk.

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami