Zverejnenie kandidáta na rektora SPU v Nitre

Predseda senátu SPU v Nitre obdržal 25 návrhov na kandidáta na rektora SPU, pričom všetky  návrhy boli totožné. Kandidát na funkciu rektora SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., kandidatúru prijal. Voľby sa uskutočnia 19. 2. 2014.

Zverejnenie kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

Späť