Zelený most pre európske skúsenosti

V rámci univerzitného projektu LDV VETPRO: Zelený most: európske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvoj (č. 12323 0202), ktorý koordinuje Kancelária zahraničných vzťahov a MVP majú učitelia SPU možnosť absolvovať týždňové odborné pobyty s hlavným cieľom získať praktické skúsenosti a nové poznatky z partnerských inštitúcií v Európe v rôznych oblastiach problematiky udržateľného rozvoja. VIAC

Späť