Workshop k projektu FITR

V Penzióne Adam v Podkylave sa 19. septembra 2016 bude konať  workshop venovaný projektu FITR, budovaniu regionálneho partnerstva a potravinových inkubátorov.

Workshop bude prezentovať potrebu založenia potravinových inkubátorov, ktoré predstavujú jedinečný spôsob ako podporiť produktívny, inkluzívny a udržateľný hospodársky rozvoj. Okrem predstavenia podstaty regionálneho partnerstva zameraného na podporu budovania potravinových inkubátorov na Slovensku, bude prezentovaná publikácia Návod ako rozvíjať regionálne potravinové inkubátory, ktorá vychádza z úspešných modelov pôsobiacich v iných regiónoch EÚ a popisuje „ako na to"- stratégiu založenia a prevádzky potravinových inkubátorov.

Viac informácií nájdete na stránkach www.foodincubators.how, pozvánku na workshop nájdete na fitr.newedu.sk/pozvanka/.

Späť