Vzdelávanie študentov SPU v letnom semestri akad. roka 2020/2021

Na základe Dodatku č. 1 k Príkazu rektorky č. 1/2021k realizácii pracovných činností na SPU v Nitre oznamujeme, že vzdelávanie študentov v letnom semestri akademického roka 2020/2021 bude prebiehať dištančnou formou vo všetkých formách a na všetkých stupňoch štúdia do odvolania podľa epidemiologickej situácie.

Späť