Výzva na prihlasovanie na mobility zamestnancov Erasmus+ 2017/18

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobility zamestnancov - výučba a školenie na akademický rok 2017/2018

bola otvorená.

Termín podania prihlášok: 13.4.2017

Prihláška musí obsahovať: podpísaný program mobility a životopis

Viac informácií nájdete tu


Späť