Výtvarná a fotografická súťaž 2013

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013 sa v tomto roku uskutoční fotografická súťaž, ktorá je určená pre študentov stredných a vysokých škôl. Cieľom súťaže je zvýšiť záujem študentov stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) o vedu a techniku a poskytnúť im priestor na prezentáciu vlastného pohľadu na vec. Študenti svojim príspevkom originálne prispejú k popularizácii podujatia i vedy a techniky. Tohtoročná súťaž sa koná na tému „Veda a technika pod lupou“. Viac informácií o súťaži, ako aj jej štatút nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk

Späť