Výstava kresieb E. Tarábkovej v knižnici

Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre Vás pozýva na výstavu kresieb a malieb Eleny Tarábkovej Prieniky a premeny, ktorú otvorili v priestoroch Univerzálnej študovne SlPK na Štúrovej ulici 51. Výstava potrvá do konca mája. Viac na http://www.slpk.sk/kniznica/tarabkova.html

Späť