Výstava Farby a plody jesene

Botanická záhrada pri SPU v Nitre v spolupráci s Katedrou zeleninárstva FZKI, Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti SPU v Nitre, ÚKSÚP Nové Zámky, Katedrou udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a Katedrou hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ Vás pozýva na výstavu Farby a plody jesene, ktorá sa bude konať v skleníkoch Botanickej záhrady pri SPU od 30. septembra do 6. októbra od 9.00 h do 17.00 h.

V rámci výstavy sa uskutočnia odborné semináre: Menej známe druhy záhradníckych plodín (30. 9. od 9.00 h) a Včely a ich prínos (2. 10. od 9.00 h).

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2015/aktuality/farby_a_plody_jesene.jpg

Späť