Výskum a inovácie v roku 2030 - panelová diskusia

Pozývame vás na  online panelovú diskusiu Výskum a inovácie v roku 2030, ktorú môžete sledovať 20. 10. 2020 od 14.00 do 15.15 h na FB stránke Noci výskumníkov. Témou diskusie bude plán reforiem pre oblasť vedy, výskumu a inovácií, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Cieľom diskusie bude priniesť názor expertov, ktorých sa reformy budú primárne dotýkať. Rozprávať sa budeme hlavne o tom, ktoré návrhy vnímajú pozitívne, čo im v dokumente chýba, prípadne čo by navrhovali riešiť inak.

Diskutovať budú:

Panelisti:

Pavol Čekan, MultiplexDX

Dominika Fričová, Neuroimunologický ústav SAV

Michal Habrman/Lucia Šrámková, Ministerstvo financií SR

Maximilián Strémy, Materiálovotechnologická fakulta STU

Moderátor: Daniel Straka, SOVVA

 

Link na podujatie: https://www.facebook.com/events/767253884131155

Diskusiu môžete sledovať na facebooku Európskej noci výskumníkov: https://www.facebook.com/nocvyskumnikov/live/

Dokument moderné a úspešné Slovensko: https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/ako-pripomienkovat-moderne-uspesne-slovensko.html

Otázky môžete klásť prostredníctvom sli.do - https://app.sli.do/event/ra3noyyr alebo použite #veda  

Diskusia je súčasťou projektu Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (SciPol:SK), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Výskum a inovácie v roku 2030 - panelová diskusia

Ísť späť