Výročné zasadnutie Asociácie vyšehradských univerzít

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/VUA/logo_VUA.jpg

Tretie výročné zasadnutie Asociácie vyšehradských univerzít (VUA) sa uskutoční 12.-14. septembra 2013 na Mendelovej univerzite v Brne. Koordinátorom a hlavným organizátorom stretnutia, ktorého hlavným cieľom  je zhodnotenie aktivít asociácie za uplynulé obdobie a predstavenie aktivít na rok 2014 je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Vedenie VUA na zasadnutí  predstaví novú iniciatívu VUA Mladí (VUA YOUTH), ktorej úlohou bude užšie prepojenie študentov  a  manažmentu členských univerzít asociácie.  Na výročnom zasadnutí sa zúčastní 30 zástupcov členských univerzít.

 

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2013/VUA/logoVF.jpg

Späť