Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ SR

Predsedníctvo AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do Študenstkej rady vysokých škôl SR za SPU v Nitre na deň 9. 5. 2013  od 8.00  do 15.30 h pod aulou SPU. VIAC

Späť