Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28. 6. 2017 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ, FEM, FEŠRR, TF a FZKI na deň 11. 10. 2017. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 18. 10. 2017.

VYHLÁSENIE VOLIEB

Späť