Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

tl_files/download/Pictures/Novinky/ilustracky/vua.jpgUzávierka príspevkov do nového čísla vedeckého časopisu Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development 1/2013, vydávaného v rámci Vyšehradskej asociácie univerzít, bude 28. 2. 2013. VIAC

Prezentácia programu Erasmus

o možnostiach študijných pobytov na zahraničných univerzitách sa uskutoční 13. 2. 2013, od 16.30 do 17.30 v miestnosti A-01. VIAC

Erasmus - štúdium v zahraničí

Uzávierka podávania prihlášok na Erasmus mobility v akad. roku 2013/2014) je 28. 2. 2013. VIAC

Súťaž Európskeho patentového úradu

Európsky patentový úrad so sídlom v Mníchove vyhlasuje súťaž EPO Innovation Contest pre študentov VŠ s cieľom poskytnúť im príležitosť preskúmať existujúce patentové dokumenty a navrhnúť nové oblasti inovácií, najmä z oblasti zelených technológií a udržateľného rozvoj. VIAC

Späť