Víno SPU 2016

Fakulta záhrad­níctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na verejnú degustáciu 8. ročníka celosloven­skej výstavy vín „Víno SPU 2016“, ktorá sa uskutoční  20. mája 2016  od 14.00 h v priestoroch Dekanátu FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7.

Program verejnej prehliadky:

14.00 – 15.00 h Odborné prednášky spolupracovníkov FZKI z praxe

  • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. - Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie vína
  • Ing. František Mádl - Agrotechnika a technologické postupy pri výrobe úspešných vín.

Čestný hosť podujatia: Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., - prvá dáma slovenského šlachtenia viniča. Počas svojej kariéry vyšlachtila 24 uznaných nových odrôd. V roku 2015 bola ocenená Krištálovým krídlom.

Od 15.00 h

  • Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťaz­ných vín zástupcami výrobcov
  • Prezentácia vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou


Poplatok: 5 € (študenti 3 €) - v cene je pohár, taštička a katalóg

Viac na www.vinospu.sk


tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/aktuality/vino spu verejna.JPG

Späť