Vyšehradský štipendijný program

Vyšehradský štipendijný program prináša možnosť podpory magisterských a postgraduálnych študentov a výskumných pracovníkov vo všetkých odboroch. V rámci tohto programu môžu študenti a výskumní pracovníci, ktorí sú občanmi vyšehradských krajín, požiadať o štipendium na štúdium na ktorejkoľvek akreditovanej univerzite / inštitúte v rámci V4 a v krajinách Východného partnerstva alebo západného Balkánu.

Lehota na predloženie žiadosti je 15. marca 2020

Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply

 

Späť