Veľtrh vzdelávania Gaudeamus

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne F sa od 15. do 17. októbra bude konať prvý ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra, na ktorom bude mať expozíciu aj naša univerzita.  Záštitu nad podujatím prevzal aj rektor SPU v Nitre prof. Peter Bielik. Vítaní sú všetci záujemcovia o štúdium po maturite a celoživotné vzdelávanie. Na veľtrhu sa s aktuálnou ponukou vzdelávania predstavia slovenské, české a renomované zahraničné univerzity, vysoké,vyššie odborné a jazykové školy.

Viac na www.gaudeamus.cz

Späť