Vedecká konferencia doktorandov - predĺženie termínu posielania vedeckých príspevkov

Organizačný výbor Vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2019 dáva do pozornosti školiteľom doktorandov, že termín na posielanie vedeckých príspevkov bol predĺžený do 31. 8. 2019.

Abstrakty určené do zborníka treba poslať do 30. 9. 2019.

Podrobné informácie sú zverejnené na stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home

Späť