Výzva pre študentov, respondentov dotazníka Times Higher Education

Prosíme študentov, ktorí vyplnili dotazník pre Times Higher Education „Europe Teaching Rankings“, aby (ak tak ešte neurobili) reagovali na email od Times Higher Education a potvrdili, že sú skutoční respondenti, nie roboty (do 11. 4. 2019). Neverifikované dotazníky nebudú môcť byť zaradené do spracovania, čo môže mať za následok nezaradenie SPU do rankingu. Vaša a aj naša námaha tak bude zbytočná. Ďakujeme.

Ísť späť