Výzva na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  vyhlasuje výzvu v súlade so „Zásadami rozdelenia dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre“ na podávanie projektových žiadostí na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre.

Uzávierka podávania žiadostí:  2. septembra 2019

Zverejnenie rozhodnutia o úspešnosti žiadostí na webovom sídle SPU: najneskôr 10. 9. 2019.

 

Adresa pre doručovanie projektov:
Ing. Ivan Takáč, PhD.,
prorektor pre komunikáciu a prax
tel.: +421 37 641 5556
fax.: +421 37 641 5554
 
 
 

Zásady rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre

(akademické súbory SPU v Nitre, športové kluby SPU v Nitre, občianske združenia a spolky pôsobiace na SPU v Nitre v oblasti športu, kultúry a záujmovej a voľnočasovej činnosti)
 
(neformálne skupiny študentov SPU v Nitre)

Späť