Výzva na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU v Nitre

Rektorka SPU v Nitre v súlade so Zásadami rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre vyhlasuje výzvu na podávanie projektových žiadostí na poskytnutie dotácie na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre.

 
Žiadateľmi môžu byť:
a) akademické súbory SPU, športové kluby SPU, občianske združenia a spolky pôsobiace na SPU v Nitre v oblasti športu, kultúry a záujmovej a voľno-časovej činnosti.
b) neformálne skupiny študentov SPU (minimálne 3 študenti SPU v Nitre).
 

Uzávierka podávania žiadostí: 23. marca 2020 do 15:00

Zverejnenie rozhodnutia o úspešnosti žiadostí na webovom sídle SPU: najneskôr 6.apríla 2020 do 15.00 h na internetovej stránke univerzity v časti OZNAMY.

Projekty treba posielať len v elektronickej podobe vo formáte .pdf na e-mail: ivan.takac@uniag.sk

Kontakt:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
prorektor pre komunikáciu a prax
e-mail: ivan.takac@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5556 fax.: +421 37 641 5554

Zásady rozdelenia dotácie na organizačnú podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre

1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu aktivít študentov SPU (akademické súbory SPU, športové kluby SPU, občianske združenia a spolky pôsobiace na SPU v Nitre)
 

Ísť späť