Výberová prednáška Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku

Téma: Podporné systémy pre chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku Možnosti využitia systému podpôr v živočíšnej výrobe
prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat

Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry

Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h

Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z

Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

 

 

 

Späť