Výberová prednáška Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny

Téma: Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny
V rámci prezentácie bude predstavené výskumné a pedagogické zameranie Ústavu inžinierskych stavieb, tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj skúsenosti z transferu výsledkov konkrétneho projektu Technologickej agentúry ČR do praxe
Prednášajúci: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Dátum a čas: 13. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto:  Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, učebňa ZP-S1
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technickej fakulty

Späť