Výberová prednáška Globálne dôsledky sucha a požiarov na výmenu uhlíka a vody v lesnom ekosystéme

Téma: Globálne dôsledky sucha a požiarov na výmenu uhlíka a vody v lesnom ekosystéme (Global implications of drought and fire on woodland carbon and water exchange) Hlavnou témou prednášky je klimatická zmena. Účastníci sa okrem iného oboznámia s meraniami metódou eddy covariance na výskumnej stanici Calperum (súčasť OzFlux - siete 20 staníc v Austrálii). Meracia veža je vybavená prístrojmi na kontinuálne meranie tokov energie, oxidu uhličitého a vodnej pary medzi atmosférou, vegetáciou, hornými vrstvami pôdy a podzemnou vodou. Cieľom výskumu je odpovedať na otázky: Aké sú základné zásoby energie, uhlíka, vody a živín a toky v eukalyptovom poraste (mallee)? Aký vplyv má na tieto zásoby a toky zmena klímy a hospodárenia na pôde? Údaje z tejto výskumnej stanice sa využívajú pri testovaní a zdokonaľovaní globálnych klimatických modelov a pri kontrole a kalibrácii informácií získaných prostredníctvom metód diaľkového prieskumu Zeme.
Prednášajúci: Prof. Wayne Meyer, University of Adelaide (Južná Austrália)
Dátum a čas: 15. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkiových úprav, Hospodárska 7, miestnosť ZP-S1
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Späť