Víkend otvorených parkov a záhrad v Botanickej záhrade SPU aj v Interaktívnej záhrade FZKI

Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa koná po celom Slovensku 1. – 2. júna 2019, je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám. Do podujatia sa zapája 19 krajín z celej Európy. Cieľom organizátorov je netradičným a atraktívnym spôsobom prezentovať pamiatky záhadnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt.

 

Medzi stovkou súkromných a verejných parkov a záhrad na Slovensku, ktoré sa tento rok zapoja do Víkendu otvorených parkov a záhrad, je aj   Botanická záhrada SPU a Interaktívna experimentálna záhrada FZKI na Tulipánovej ulici.
 
Program:

1. júna - sobota

Park Botanickej záhrady
9.00 – 18.00 h – hry pre deti, občerstvenie, predajná výstava obrazov Autistického centra ANDREAS, n.o. a výtvarného fotografa Mariána Mandúcha
14.00 – 17.00 h hudobno-poetické popoludnie. Účinkujú: kapela REALITA, G. Grznárová, M. Martišková, Z. Martišková
 

2. júna - nedeľa

Park Botanickej záhrady
9.00 – 18.00 h – hry pre deti, občerstvenie, predajná výstava obrazov Autistického centra ANDREAS, n.o. a výtvarného fotografa Mariána Mandúcha
14.00 – 16.00 h hudobno-poetické popoludnie
 
Interaktívna experimentálna záhrada FZKI, Tulipánová ul. 7
o 10.00 h a o 12.00 h - komentovaná prehliadka interaktívnej záhrady
11.00 - 12.00 h - tematická prednáška na tému: Ako si navrhnúť kvetinový záhon?
10.00 až 13.00 h - voľná prehliadka záhrady
Na akciu sa treba vopred registrovať na info@interaktivnazahrada.sk do 29. 5. 2019.
 
Víkend otvorených parkov a záhrad v Botanickej záhrade SPU aj v Interaktívnej záhrade FZKI

Ísť späť