UPC pozýva: Te Deum

Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa pozýva na slávnostnú svätú omšu Te Deum pri ukončení tohto akademického roka. Uskutoční sa 22. mája 2019 vo františkánskom kostole. Svätú omšu bude celebrovať Mons. Viliam Judák a po nej bude aj menšie agapé v Diecéznom Pastoračnom Centre. Všetci ste srdečne pozvaný.

Späť