UNINFOS 2019 - Univerzita budúcnosti

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre a združenie EUNIS Slovensko vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu UNINFOS 2019 (Univerzitné informačné systémy), ktorá sa pod záštitou rektorky SPU doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., uskutoční  6. - 8. novembra 2019 v Kongresovom centre SPU. 

Témy konferencie:

  • Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Informačná bezpečnosť na vysokých školách
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Viac informácií na webovej stránke https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/

Ísť späť