Udržateľná a obehová bioekonomika na Slovensku

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je spoluorganizátorom workshopu - oficiálneho vedľajšieho podujatia konferencie o bioekonomike, ktorá sa bude konať paralelne 22. októbra 2018 v Bruseli. Zameria sa na potrebu udržateľnej a obehovej bioekonomiky s cieľom podporiť prechod na novú environmentálnu, sociálnu a ekonomickú realitu v zmenenom politickom kontexte EÚ. Podujatia budú priamo prepojené aj telemostom.

Ďalšie informácie a program podujatia v Nitre

Registrácia na podujatie v Nitre

Program podujatia v Bruseli

 

Ísť späť