Tretí ročník súťaže L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity organizujú tretí ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň L'Oréal-UNESCO For Women in Science, ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10-tisíc eur na podporu svojej profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

  • slovenské štátne občianstvo
  • titul PhD.
  • vedecká činnosť
  • výskum v SR v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a v chemických vedách
  • Vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok
  • Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2019. Registrácia na stránke: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

Dokumenty potrebné na registráciu do súťaže:

  • vyplnený registračný formulár
  • kópia diplomu PhD.
  • odborný životopis v anglickom jazyku
  • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus             
  • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
  • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
  • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Vyhodnotenie súťaže:

Odborná porota na základe prihlášok vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, každá získa finančnú cenu v hodnote 5 000 € na podporu výskumu. Slávnostný galavečer sa uskutoční v septembri 2019.

Pravidlá súťaže a ďalšie informácie

Späť