Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí - konferencia

Centrum vedecko-technických informácií SR v splupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR organizuje šiesty ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva. vedy, výskumu a športu SR. Podujatie sa uskutoční 6. - 7. 10. 2016 v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava. 

Uzávierka registrácie: 30. september 2016

Viac na http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici-2016.html?page_id=4564

Späť