Termíny podávania prihlášok a prijímacích skúšok na SPU v Nitre


ZOZNAM  ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA SPU V NITRE 2015/2016


FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

www.fapz.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 30. 4. 2015
INŽINIERSKE štúdium do 15. 6. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 30. 5. 2015

Termín prijímacích skúšok:
BAKALÁRSKE štúdium 8. – 9. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium (výberové konanie) 10. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium 19. 6. 2015

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

www.fbp.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 30. 4. 2015
INŽINIERSKE štúdium do 12. 6. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 1. 6. 2015

Termín prijímacích skúšok:

BAKALÁRSKE štúdium 11. – 12. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium 13. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium 26. 6. 2015

 

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

www.fem.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 20. 3. 2015
INŽINIERSKE štúdium do 26. 6. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 31. 5. 2015

Termín prijímacích skúšok:
BAKALÁRSKE štúdium 17. – 19. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium (výberové konanie bez prítomnosti uchádzača) 22. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium 18. 6. 2015.

 

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

www.fesrr.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 30. 4. 2015
INŽINIERSKE štúdium do 15. 6. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 31. 5. 2015

Termín prijímacích skúšok:

BAKALÁRSKE štúdium 17. – 18. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium (prijímacie konanie) 15. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium 19. 6. 2015

 

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

www.fzki.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 28. 2. 2015 (pre študijný program záhradná a krajinná architektúra),
do 30. 4. 2015 (ostatné št. programy),
INŽINIERSKE štúdium do 3. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 30. 5. 2015.

Termín prijímacích skúšok:

BAKALÁRSKE štúdium št. program záhradná a krajinná architektúra 16. – 17. 4. 2015 (talentové skúšky),
ostatné št. programy bez prijímacej skúšky (zasadnutie prijímacej komisie 29. 5. 2015)
INŽINIERSKE štúdium bez prijímacej skúšky (zasadnutie prijímacej komisie 10. 7. 2015)
DOKTORANDSKÉ štúdium 18. 6. 2015

 

TECHNICKÁ FAKULTA

www.tf.uniag.sk

Termín podania prihlášok:
BAKALÁRSKE štúdium do 31. 3. 2015, 2. kolo do 26. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium do 26. 6. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium do 15. 6. 2015.

Termín prijímacích skúšok:
BAKALÁRSKE štúdium 9. – 10. 6. 2015
INŽINIERSKE štúdium 15. 7. 2015
DOKTORANDSKÉ štúdium 22. 6. 2015

Späť