Študentský týždeň duševného zdravia

Pandémia COVID-19 nám ukázala aká krehká môže byť naša duševná pohoda. Taká bola aj skúsenosť mnohých študentov, pričom často nedostali pomoc, ktorú potrebovali.

Otázka duševného zdravia bola roky ignorovaná, s mnohými plánovanými reformami však prichádza rad aj na túto tému. Chceme, aby vysoké školy ponúkli svojim študentom nielen kvalitné vzdelanie, ale pamätali aj na ich duševnú pohodu. Študentská rada vysokých škôl v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, študentskými spolkami a odbornými organizáciami preto pripravila Študentský týždeň duševného zdravia (12. - 15. októbra 2020), ktorý sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia.

Na ňom budeme spolu s odborníkmi diskutovať o duševnom zdraví, jeho prepojení na vzdelávanie, o súčasnej pandemickej situácii a čo môžu vysoké školy robiť pre duševnú pohodu svojich študentov.  Podujatie bude vysielané online na facebookovej stránke Študentskej rady VŠ https://www.facebook.com/srvs.eu a účastníci sa budú môcť zapojiť do diskusie pomocou aplikácie Sli.do.

Pondelok (12. 10.)

17.30 h Duševná (ne)pohoda mladých a vzdelávanie - diskusia Úvod: Dr. Viktor Svetský (MZ SR- oddelenie nadrezortnej koordinácie, kancelária ministra) Ing. Lukáš Sekelský PhD. (MS SR - sekcia reformnej agendy). Hostia: Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. (Trojlístok n.o.), PhDr. Vladimír Stanislav (OLÚp Predná Hora), PhD., MPH, PhDr. Marek Madra PhD. (IPčko)

Utorok (13. 10.)

17:30 h Ako zvládať stres? - workshop. Organizácia: Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP)

Streda (14. 10.)

17.30 h Pandémia a čo môžu robiť vysoké školy pre duševné zdravie - diskusia Úvod: Ursa Leben (Európska študentská únia - ESU). Hostia: PhDr. Michal Hajdúk PhD. (Katedra psychológie FIF UK, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Centrum výskumu psychických porúch), Mgr. Veronika Zibrinylová PhD. (UNIPOC - UPJŠ), MUDr. Mária Matisová (Psychiatrická klinika LFUK a UNB).

Štvrtok (15. 10.)

18.00 h Syndróm vyhorenia - workshop. Organizácia: Slovak Medical Students' Association (SloMSA)

 

Viac na: https://www.facebook.com/events/644498566262384/

 

 

Študentský týždeň duševného zdravia

Ísť späť