Štipendiá Nemeckej nadácie pre životné prostredie (DBU) - pozvánka na webinár

Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka absolventom inžinierskeho stupňa štúdia možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. Určené je absolventom univerzít a VŠ so zameraním/špecializáciou na na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika a i.) Štipendium (1250 € mesačne) umožní záujemcom zo SR 6 - 12-mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. Viac na http://dbu.de/2600.html Uzávierka prihlášok: 5. septembra 2021.

Zároveň vás pozývame vás na webinár o DBU štipendiách, ktorý sa bude konať 26. mája 2021 o 17.00 h. Online prenos: https://teams.live.com/meet/94152677088191

V rámci webinára vystúpia bývalí štipendisti a bude priestor aj na otázky účastníkov. Viac na https://www.facebook.com/events/303175974521444

Štipendiá DBU - pozvánka na webinár

Ísť späť