S Michalom Smetankom o občianskej participácii - verejná online prednáška

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre vás pozýva na verejnú on line prednášku Michala Smetanku, ktorá sa uskutoční  7. mája 2020 o 14.00 h na FB stránke FEŠRR  https://www.facebook.com/FesrrSPU/Obsahom vystúpenia na tému Ako môže občan participovať na rozvoji územia? budú odpovede na otázky: Aké sú podoby a predpoklady občianskej participácie? Ako možno motivovať k participácii? Čo je to facilitácia?

Prednáška, ktorú organizuje Europe Direct Nitra v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, je určená študentom a všetkým záujemcom o danú problematiku. Účastníci môžu počas prenosu klásť prednášajúcemu otázky.

Jdi zpět