Súťaž L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

V nadväznosti na situáciu ohľadom pandémie COVID-19 sa organizátor súťaže L´Oréal Slovensko spolu s partnermi projektu L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede rozhodol odovzdanie prihlášok presunúť na 30. 6. 2020. Svoje projekty tak môžu vedkyne aj naďalej prihlasovať pomocou platformy www.forwomeninscience.com. Keďže v dohľadnom čase sa ústne prezentácie nemôžu konať, porota bude hodnotiť len prihlášku a podaný projekt.

L'Oréal v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity vyhlasujú štvrtý ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň L'Oréal-UNESCO For Women in Science, ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10-tisíc eur na podporu ich profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:

 • slovenské štátne občianstvo;
 • titul PhD.;
 • vedecká činnosť;
 • výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode, chemických alebo fyzikálnych vied;
 • výskum v Slovenskej republike;
 • vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok;
 • registrácia prebieha výlučne elektronicky 

 

Dokumenty potrebné na registráciu do súťaže

 • kompletne vyplnený registračný formulár;
 • kópia diplomu PhD.;
 • odborný životopis v anglickom jazyku;
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus;            
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame publikovaných výsledkov;
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany;
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku);
 • motivačný list v maximálnom rozsahu 1 strana v anglickom jazyku;
 • vyplnený prihlasovací formulár.

 

 

 
 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov. Od roku 2007 pracovala so stovkami slovenských vedcov a desiatok výskumných inštitúcií z akademickej obce, priemyslu, inovatívnych firiem, vlády, miestnej samosprávy a zahraničnými inštitúciami. Viac na www.sovva.eu

 

Späť