ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár

Téma: ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár. V záujme meniacich sa potrieb v oblasti zručnosti potrebných na kreatívne zabezpečenie výučby, potreby silnejšieho aj medzifakultného, medziuniverzitného a medzinárodného partnerstva organizujeme online webinár, ktorého cieľom je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností, ilustrovaných konkrétnymi príkladmi z oblasti cestovného ruchu – počnúc tvorbou domácich a zahraničných produktov až po ich predaj, s akcentom na využitie online možností.

Hnacím motorom tejto aktivity je absolvent, ktorý nostalgicky po 10-ročnom úspešnom podnikaní v oblasti cestovného ruchu prišiel opätovne na pôdu svojej alma mater a spolu s doc. Ing. J. Bereseckou, PhD. z Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka chce študentom a verejnosti vyrozprávať príbeh pretavenia univerzitných vedomostí a správnej inšpirácie do podnikateľských aktivít.

Odbornými garantmi prednášky sú :
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, FEŠRR, SPU v Nitre
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., Katedra manažmentu, FEM, SPU v Nitre
doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF, UKF v Nitre
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre
doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre
doc. Ing. Monika Palatková, Ph. D., Institút mezinárodního managmentu a marketingu, Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha

Prednášajúci: Ing. Peter Kobelár, FRIENDS TRAVEL – Váš svet dovoleniek
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.00 h
On-line prenos: KLIKNITE SEM

Prednáška je určená nielen študentom denného či externého štúdia oboch nitrianskych univerzít (Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Filozofickej fakulty UKF v Nitre) a Institutu mezinárodního managementu a marketingu VŠMVV v Prahe, ale aj všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodujú o vlastnej budúcnosti, chcú sa naučiť spoločensky zodpovedne podnikať a pretaviť do praxe penzum informácií získaných aj na akademickej pôde. Prednáška je relevantná k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre.

 

Späť