Projekt H2020 POWER4BIO: Vydanie tretieho newslettra

V októbri 2020 vydalo konzorcium projektu POWER4BIO tretí oficiálny newsletter, ktorý prináša všetky dôležité informácie o aktivitách realizovaných v rámci tohto projektu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zároveň vydala aj krátky regionálny newsletter venovaný predovšetkým projektovým aktivitám na našej univerzite a v regióne.
 
Sledujte projekt POWER4BIO aj na sociálnych sieťach:
 

Späť