Projekt H2020 POWER4BIO: Vydanie prvého newslettra

Začiatkom decembra 2019 vydalo konzorcium projektu POWER4BIO prvý oficiálny newsletter, ktorý prináša všetky dôležité informácie o aktivitách realizovaných v rámci tohto projektu.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vydala aj regionálny newsletter venovaný predovšetkým projektovým aktivitám na našej univerzite a v regióne.

Späť