Projekt H2020 POWER4BIO: Mimoriadny newsletter venovaný on-line podujatiam

V októbri a novembri 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO konalo viacero on-line podujatí, ako napr. séria webinárov zameraných na finančné nástroje EU v oblasti potravinárstva a krmovinárstva, prípadne workshop EuBioNet, ktorý priniesol inšpiratívne príklady dobrej praxe pri zapájaní regionálnych aktérov v čase pandémie ochorenia Covid-19. Pri tejto príležitosti bol uverejnený mimoriadny POWER4BIO newsletter.

Do pozornosti opätovne dávame aj workshop Rebooting the economy – sustainability, growth, and climate action delivered by the bioeconomy, ktorý sa aj s podporou projektov POWER4BIO a BE-Rural uskutoční v rámci Globálneho samitu o biohospodárstve dňa 18. novembra 2020. Registrovať sa na toto on-line podujatie je možné tu.

Sledujte projekt POWER4BIO aj na sociálnych sieťach:
 
 

 

Späť