Pridajte sa do registra darcov kostnej drene

"MÁTE SLINU?" je charitatívna celoslovenská kampaň Nadácie KVAPKA NÁDEJE, zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene. Jej cieľom je osloviť širokú verejnosť, motivovať nových darcov na registráciu v Národnom registri darcov kostnej drene a výrazne tak rozšíriť darcovskú základňu a tým aj pravdepodobnosť nájdenia vhodných darcov kostnej drene na Slovensku.  Záštitu nad charitatívnou akciou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Kampaň, ktorú podporila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, potrvá do 30. marca 2016.

 

tl_files/download/Pictures/Novinky 2016/kvapka nadeje/Propagacny baner.png

KTO sa môže stať darcom kostnej drene

Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek splňajúci nasledovné kritériá:

 • Vek 18-45 rokov (v čase registrácie)
 • Nesmie mať žltačku typu B, C
 • Musí byť HIV negatívny
 • Neprekonal TBC
 • Netrpí na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia
 • Neprekonal v poslednom roku prekonať boreliózu a infekčnú mononukleózu*
 • Netrpí na akútne infekčné ochorenie*
 • Ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné*
 • Vyplní prihlášku a odošle vzorku svojich slín na vyšetrenie

AKO sa stať darcom kostnej drene

 1. Záujemca vyplnení online registračný formulár (prihlášku) potenciálneho darcu kostnej drene
 2. Slovenská pošta a.s. bezplatne doručí registrovanému záujemcovi na adresu uvedenú v prihláške testovací balíček na odber vzorky slín, spolu s podrobným postupom pri odbere vzoriek a kópiu registračného formulára
 3. Súčasťou testovacieho balíčka je spiatočná obálka, do ktorej záujemca vloží odobratú vzorku slín spolu s podpísanou prihláškou. Spiatočnú obálku podá záujemca na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej Pošty, ktorá zásielku bezplatne doručí Národnému registru darcov kostnej drene
 4. Národný register vyšetrí vzorku a vyhodnotí transplantačné znaky a zaradí záujemcu do databázy potenciálnych darcov kostnej drene (Darca môže svoju registráciu v databáze darcov kedykoľvek zrušiť)

Viac na www.mateslinu.sk

 

Späť