Prezentácia možností štúdia vo Veľkej Británii

Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov pozýva všetkých študentov na prezentáciu Alana Halletta z agentúry English Oak Recruitment o možnostiach štúdia na univerzitách vo Veľkej Británii dňa 15.10.2013 o 14:30 v zasadacej miestnosti pod aulou (bývalá čitáreň).

Späť