Preventívne opatrenia SPU v Nitre v súvislosti so šírením koronavírusu

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydáva nasledujúci príkaz:

Na základe zasadnutia Vedenia univerzity dňa 9. 3. 2020 v súvislosti s predchádzaním vzniku a rizikom šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19):

Prikazujem od 9. marca 2020 od 13.00 h do 22. marca 2020 prerušiť  výučbu študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá). Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod. Vzdelávací  proces bude prebiehať metódou samoštúdia podľa pokynov dekanov  jednotlivých fakúlt.

Vedenie univerzity odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby trávili toto obdobie v domácom prostredí. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, avšak vedenie univerzity si vyhradzuje právo v prípade potreby internáty uzavrieť. 

Vedenie univerzity odporúča všetkým zamestnancom a študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska do miest s výskytom koronavírusu. Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility zamestnancov a študentov zo zahraničia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov sa na univerzite ruší organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí. Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. marca do 31. marca 2020.

Študentom a zamestnancom univerzity sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, bezodkladne kontaktovali príslušného dekana a postupovali podľa jeho pokynov v prípade zamestnancov zaradených na fakulte alebo kvestorku univerzity v prípade ostatných zamestnancov.

Všetkým zamestnancom a študentom odporúčame sledovať aktuálne informácie, ktoré univerzita zverejňuje na svojom webovom sídle.  

V Nitre, dňa 9. marca 2020  

   

Študentom a zamestnancom univerzita zároveň odporúča sledovať webové sídla ministerstiev a relevantných inštitúcií, najmä:
Úrad verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk)
Ministerstvo školstva SR (www.minedu.sk)

 

Zriadené sú aj infolinky a e-mailová adresa, prostredníctvom ktorých odborníci odpovedajú na otázky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k šíreniu koronavírusu

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť?

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Zdravie vo vašich rukách

Späť