Predaj z dvora - akreditovaný dvojdňový kurz

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka dvojdňový akreditovaný kurz Predaj z dvora - jeden z piatich modulov programu ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora rozvoja vidieka. Je vhodný pre poľnohospodárskych podnikateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku, vrátane nepodnikateľov.

Účastníci kurzu získajú základné informácie o predaji z dvora, informácie o spôsobe distribúcie produktov a praktické rady pre realizáciu týchto aktivít. Organizačne je zabezpečovaný Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a na výučbe participuje lektor z praxe.

Rozsah kurzu: 10 hodín (t.j. 2 dni).

Predpokladaný termín realizácie kurzu: 14.-15. november 2019

Cena kurzu: 60 EUR

Podmienky realizácie kurzu: Zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 20. septembra 2019 na adresu: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra alebo mailom: zuzana.jaleczova@uniag.sk

Minimálny počet zaevidovaných záujemcov o kurz: 10 (v prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje)

Infoleták

Prihláška

 

.

Späť