Pozvánka na Veni Sancte

Rektor Univerzitného pastoračného centra pozýva pedagógov a študentov SPU na slávnostné Veni Sancte. Svätá omša za účasti nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka bude dňa 2. októbra 2013 o 18.30 h v kostole sv. Petra a Pavla (františkánsky kostol).  Zároveň oznamujeme, že Univerzitné pastoračné centrum (ul. Drážovská, pri PF UKF) bude od nedele 22.9. 2013 v prevádzke. Ste srdečne vítaní. Program UPC na zimný semester 2013/2014 sa nachádza na stránke www.upcnitra.sk.

Späť