Pozvánka do expozície SPU na výstave Agrokomplex 2019

Pozývame vás na 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, na ktorej sa s expozíciou v pavilóne M2 predstaví aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Návštevníkom ponúkne informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblíži im činnosť Výskumného centra AgroBioTech a zoznámi ich s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU, ktoré si tu budú môcť aj zakúpiť.

V predajnom stánku na voľnej ploche za pavilónom M4 ponúkne Botanická záhrada SPU pestrý sortiment interiérových aj exteriérových rastlín. Okrem nákupu budú mať návštevníci možnosť poradiť sa s odborníkmi, prípadne sa inšpirovať ukážkami tvorivej práce zamestnancov BZ. Na výstavnej ploche pred pavilónom M1 sa predstavia pracoviská Technickej fakulty. Súčasťou sprievodného programu budú jazdy zručnosti na traktore  pod vedením zamestnancov Oddelenia dopravnej výchovy a služieb TF SPU a inštruktorov autoškoly Akadémia.

Ťahákom výstavy je aj tento rok  interaktívny pavilón F s témou Spoločne rozvíjame vidiek, prezentujúci rôzne oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva hravou a predovšetkým pre deti zaujímavou formou. Na jeho príprave sa opäť podieľala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre každoročne spolupracujú ako autori návrhov a ideového a grafického spracovania interaktívnych expozícií, náučných a ukážkových plôch a prvkov. Expozícia vznikla v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci projektu Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Viac na https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2019/detail/aktuality/

Späť