Pozývame vás do expozície SPU na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Akadémia Bratislava

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2019. Nájdete nás 24. a 25. septembra od 8.00 do 16.00 h a 26. septembra od 8.00 do 14.00 h na výstavisku Incheba, v hale D.

Záštitu nad veľtrhom prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Martina Lubyová, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Miko.

Veľtrh priblíži návštevníkom ponuku 350 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 7-tisíc študijných programov. Cieľom veľtrhu je poskytnúť študentom stredných škôl z Bratislavského regiónu komplexné informácie, poradenstvo a maximálnu podporu pri ich kľúčovom životnom rozhodnutí, ktorým voľba štúdia po maturite bez pochyby je.
Veľtrh Gaudeamus - Akadémia je výnimočný predovšetkým širokou ponukou sprievodných programov, informačných zdrojov a poradenstva, ktoré môžu študenti pri voľbe vysokej školy využiť.

Najvýznamnejším sprievodným programom sú prednášky vystavujúcich škôl. Náplňou prednášok sú najaktuálnejšie informácie o podmienkach prijímacieho konania a štúdia v školskom roku 2019/2020 aj informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl.

Nerozhodným študentom pomôže Testovacie centrum a Poradenský servis. Každý študent si môže urobiť elektronický test "Na čo sa hodíš?" a zistiť, na ktoré odbory má najlepšie predpoklady. V Poradenskom servise je k dispozícii tím poradcov, ktorý študentom na základe výsledkov testu pomôže vybrať vhodnú školu, fakultu, alebo študijný odbor.

Stredoškoláci môžu využiť Centrum kariérového poradenstva alebo konzultácie priamo s kariérovými poradcami, ktorí im pomôžu pri voľbe budúcej kariéry na základe ich predpokladov. Túto informáciu môžu študenti zohľadniť už pri voľbe vysokej školy.

Odborným návštevníkom veľtrh v tomto roku ponúkne unikátny sprievodný program s názvom "Pedagogické centrum", kde bude prebiehať program prednášok, seminárov a konzultácií zameraný špeciálne na výchovné poradcu a pedagógov stredných škôl.

Viac na https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 

Späť